Amortyzacja samochodu używanego – jak rozliczyć auto?

Amortyzacja samochodu używanego — jak to zrobić? Czy samochód używany to środek trwały? Jakie są stawki amortyzacji? Co z leasingiem? Odpowiadamy!

Słyszałeś o amortyzacji środków trwałych firmy? To świetny sposób na oszczędności, z którego korzysta wielu przedsiębiorców. Amortyzacja samochodu używanego jako środka trwałego dla niektórych wciąż pozostaje jednak zagadką. Jak rozliczyć auto z rynku wtórnego? Nie jest to tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Z przyjemnością wyjaśnimy ci poszczególne kroki tego procesu.

Samochód używany a środek trwały

Czym jest środek trwały? I czy używany samochód osobowy może nim być? Ważny głos w tej sprawie zabiera ustawa o PIT, według której środkami trwałymi są przedmioty „stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania”. Następnie ustawa wymienia wśród nich między innymi „maszyny, urządzenia i środki transportu”. Do tej kategorii naturalnie zaliczają się więc również auta używane, o których traktuje niniejszy artykuł.

Kiedy używany samochód może być amortyzowany?

Istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby możliwa była amortyzacja samochodu osobowego z rynku wtórnego. Zanim jednak przedstawimy Ci je bliżej, porozmawiajmy o amortyzacji samej w sobie. Jak należy rozumieć ten termin?

Amortyzacja w świetle prawa oznacza koszt powodowany stopniowym zużywaniem się środka trwałego, a także wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku samochodów osobowych, jak już ustaliliśmy, mowa wyłącznie o środku trwałym. Warto wyjaśnić w tym miejscu również termin, jakim jest „umorzenie”. Umorzenie to zużycie środka trwałego od początku jego używania wyrażone wartościowo. Innymi słowy, jest to zsumowana wartość dotychczasowej amortyzacji.

Kiedy jednak można zdobyć się na amortyzację samochodu używanego? Główne warunki, jakie należy w tym celu spełnić, zawiera cytowana już ustawa o PIT. Przyjrzyjmy się im ponownie. Samochód może być środkiem trwałym firmy, pod warunkiem że:

  • podatnik jest jego właścicielem lub współwłaścicielem,
  • auto jest kompletne i może być użytkowane,
  • auto zostało nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
  • będzie używane do celów działalności,
  • będzie używane dłużej niż jeden rok.

Poza tym, aby auto zostało uznane za używane, poprzedni właściciel musi użytkować je przez przynajmniej pół roku.

Istnieje jednak jeszcze kilka ważnych kwestii, których ustalenie powinno poprzedzać wprowadzenie prywatnego samochodu do ewidencji środków trwałych firmy. Warto zacząć od zapoznania się z obowiązującymi stawkami.

Stawki amortyzacji samochodu

Stawka amortyzacji samochodu osobowego ma kluczowe znaczenie w kwestii amortyzacji. To od niej zależy wysokość odpisów amortyzacyjnych. Najnowsze przepisy wyznaczają następujące stawki:

  • wartość auta nie wyższa niż 150 000 zł (i 225 000 zł w przypadku aut elektrycznych) - wówczas amortyzacji podlega pełna wartość samochodu,
  • wartość auta wyższa niż 150 000 zł (i 225 000 zł w przypadku aut elektrycznych) - wówczas limit amortyzacji wynosi 225 000 zł dla samochodów elektrycznych i 150 000 zł dla pozostałych.

Jednocześnie należy wspomnieć w tym miejscu o pewnych zmianach wprowadzonych przez Polski Ład. Na jego łamach od 1 stycznia 2022 nieco innym regułom podlega ustalanie podstaw amortyzacji. Jeśli takie auto zostało kupione wcześniej, wysokość podstawy amortyzacji równa się obecnej wartości auta, lecz nie może przekraczać wartości początkowej. Jeśli więc pojazd zdrożał od momentu jego zakupu, za podstawę amortyzacji należy uznać kwotę, za jaką został on nabyty.

 

Amortyzacja jednorazowa używanego auta

Interesuje cię amortyzacja jednorazowa? To świetna metoda szybkiego odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Dzięki niej nie są konieczne regularne odpisy amortyzacyjne — całość może przebiec na łamach pojedynczej transakcji. Takie umorzenie jest możliwe, gdy wartość początkowa używanego samochodu osobowego nie przekracza 10 000 zł — netto dla czynnych podatników VAT i brutto dla podatników zwolnionych z VAT. Jeśli pojazd kosztował więcej, należy skorzystać z innych metod amortyzacji, takich jak amortyzacja liniowa lub o stawce indywidualnej. Czym różnią się one od jednorazowej?

Amortyzacja liniowa jest wybierana najczęściej. Okres amortyzacji trwa wówczas 5 lat, a odpisy wynoszą 20% w skali roku. Ta forma rozliczenia jest obowiązkowa w przypadku środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 zł. Istnieją jednak wyjątki od reguły, których to spełnienie umożliwia zastosowanie wyższej stawki amortyzacji. Gdy w grę wchodzi samochód używany, do dyspozycji przedsiębiorcy pozostaje również indywidualna stawka amortyzacji. Wówczas stawka wynosi 40%, a okres amortyzacji skraca się dwukrotnie, opiewając na zaledwie 2 i pół roku. Dlaczego jednak przedsiębiorcy decydują się na takie rozwiązanie? To proste — wielu posiadaczom firm zależy na wysokich kosztach podatkowych, a tym samym niższym podatku dochodowym. Jeśli przedsiębiorca nie może zamortyzować jednorazowo posiadanego auta, doskonałym rozwiązaniem może okazać się amortyzacja na bazie indywidualnej stawki.

Amortyzacja używanego samochodu w leasingu

Czy amortyzacja jest możliwa w leasingu? Jak najbardziej. Odpisy amortyzacyjne dla aut w leasingu można potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Należy jednak dokonać w tym miejscu ważnego rozróżnienia. Istnieją bowiem dwa typy leasingu dla celów podatkowych — leasing operacyjny i finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego to finansujący dokonuje amortyzacji, a raty są kosztem pośrednim korzystającego. Z kolei w przypadku leasingu finansowego korzystający na potrzeby rozliczeń podatkowych traktuje pojazd jak własny. Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, rozliczając w ten sposób całą wartość netto auta.

Należy wspomnieć tu również o ograniczeniach nakładanych przez prawo. Amortyzacja pojazdu osobowego w leasingu może opiewać na kwotę maksymalnie 20 000 EUR. Jeśli wartość pojazdu jest większa, za górną granicę należy uznać kwotę 20 000 EUR. Warto pamiętać o tym już na etapie poszukiwania auta.

Wróć do listy artykułów

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.